ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ


GENIE
GS-1932
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-1932
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-1932
Κατασκευαστής: GENIE
Μοντέλο: GS-1932
Έτος : 2004
Tιμή: Ρωτήστε μας
GENIE
GS 1932
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 1932
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 1932
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 1932
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 1932
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 1932
Κατασκευαστής: GENIE
Μοντέλο: GS 1932
Έτος : 2006
Αύξων αριθμός: 81546
Ώρες χρήσης: 514 hrs.
Tιμή: Ρωτήστε μας
GENIE
GS 2032
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
Κατασκευαστής: GENIE
Μοντέλο: GS 2032
Έτος : 2006
Αύξων αριθμός: 81381
Ώρες χρήσης: 581 hrs.
Tιμή: Ρωτήστε μας
GENIE
GS 2032
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS 2032
Κατασκευαστής: GENIE
Μοντέλο: GS 2032
Έτος : 2006
Αύξων αριθμός: 82639
Ώρες χρήσης: 605 hrs.
Tιμή: Ρωτήστε μας
GENIE
GS-4390
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
Κατασκευαστής: GENIE
Μοντέλο: GS-4390
Έτος : 2006
Αύξων αριθμός: 43718
Ώρες χρήσης: 3430 hrs.
Μάρκα Μηχανής: DEYTZ
Μοντέλο Μηχανής: F 3L 2011
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
GENIE
GS-4390
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - GS-4390
Κατασκευαστής: GENIE
Μοντέλο: GS-4390
Έτος : 2007
Αύξων αριθμός: 44609
Ώρες χρήσης: 3430 hrs.
Μάρκα Μηχανής: DEYTZ
Μοντέλο Μηχανής: D 20110L 03 I
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
GENIE
Z45/25J
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - Z45/25J
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - Z45/25J
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - GENIE - Z45/25J
Κατασκευαστής: GENIE
Μοντέλο: Z45/25J
Έτος : 2014
Άλλο: 4X4
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
HAULOTTE
HA16PXNT
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
Κατασκευαστής: HAULOTTE
Μοντέλο: HA16PXNT
Έτος : 2005
Αύξων αριθμός: AD111686
Ώρες χρήσης: 2900 hrs.
Μάρκα Μηχανής: DEYTZ
Μοντέλο Μηχανής: F 3L 2011
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
HAULOTTE
HA18PXNT
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA18PXNT
Κατασκευαστής: HAULOTTE
Μοντέλο: HA18PXNT
Έτος : 2006
Αύξων αριθμός: AD113981
Ώρες χρήσης: 3780 hrs.
Μάρκα Μηχανής: DEUTZ
Μοντέλο Μηχανής: F 3L 2011
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
HAULOTTE
HA16PXNT
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - HAULOTTE - HA16PXNT
Κατασκευαστής: HAULOTTE
Μοντέλο: HA16PXNT
Έτος : 2007
Αύξων αριθμός: AD117133
Ώρες χρήσης: 3500 hrs.
Μάρκα Μηχανής: DEYTZ
Μοντέλο Μηχανής: F 3L 2011
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
JLG
3246
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 3246
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 3246
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 3246
Κατασκευαστής: JLG
Μοντέλο: 3246
Έτος : 2006
Tιμή: Ρωτήστε μας
JLG
450AJ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - JLG - 450AJ
Κατασκευαστής: JLG
Μοντέλο: 450AJ
Έτος : 2008
Αύξων αριθμός: 1300005568
Ώρες χρήσης: 2156 hrs.
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
SKYJACK
SJ- III3226
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
Κατασκευαστής: SKYJACK
Μοντέλο: SJ- III3226
Έτος : 2013
Αύξων αριθμός: 27012584
Ώρες χρήσης: 130 hrs.
Tιμή: Ρωτήστε μας
SKYJACK
SJ 3226
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ 3226
Κατασκευαστής: SKYJACK
Μοντέλο: SJ 3226
Έτος : 2008
Αύξων αριθμός: 27004012
Ώρες χρήσης: 138 hrs.
Tιμή: Ρωτήστε μας
SKYJACK
SJ-III 3219
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ-III 3219
Κατασκευαστής: SKYJACK
Μοντέλο: SJ-III 3219
Έτος : 2019
Αύξων αριθμός: 22144829
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
SKYJACK
SJ- III3226
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
 • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ - SKYJACK - SJ- III3226
Κατασκευαστής: SKYJACK
Μοντέλο: SJ- III3226
Έτος : 2019
Αύξων αριθμός: 27044617
Tιμή: Ρωτήστε μας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ