ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA


DIGGA
PDx2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PDx2
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PDx2
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: PDx2
Tιμή: Ρωτήστε μας
Τεχνικά χαρακτηριστικά
DIGGA
PD4
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PD4
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PD4
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: PD4
Tιμή: Ρωτήστε μας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
DIGGA
PD5
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PD5
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PD5
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: PD5
Tιμή: Ρωτήστε μας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
DIGGA
PD6
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PD6
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - PD6
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: PD6
Tιμή: Ρωτήστε μας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
DIGGA
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 750kg - 5t
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 750kg - 5t
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 750kg - 5t
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 750kg - 5t
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 750kg - 5t
Tιμή: Ρωτήστε μας
τεχνικα χαρακτηριστικά
DIGGA
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5t - 10t
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5t - 10t
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5t - 10t
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5t - 10t
Tιμή: Ρωτήστε μας
τεχνικα χαρακτηριστικά
DIGGA
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 10t - 30t
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 10t - 30t
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 10t - 30t
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 10t - 30t
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 10t - 30t
Tιμή: Ρωτήστε μας
τεχνικα χαρακτηριστικά
DIGGA
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20t - 50t
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20t - 50t
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20t - 50t
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ DIGGA - DIGGA - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20t - 50t
Κατασκευαστής: DIGGA
Μοντέλο: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20t - 50t
Tιμή: Ρωτήστε μας
τεχνικα χαρακτηριστικά