ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ


BETONTROWEL
BT-60
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-60
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-60
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-60
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT-75H
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-75H
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-75H
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-75H
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT-90
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-90
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-90
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-90
Tιμή: Ρωτήστε μας
τεχνικα χαρακτηριστικά
BETONTROWEL
BT-120H
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-120H
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-120H
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-120H
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT-750
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-750
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-750
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-750
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT-900H
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-900H
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-900H
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-900H
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BTS-35H
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTS-35H
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTS-35H
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BTS-35H
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT-1200
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-1200
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-1200
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-1200
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT VIBRA TAMP
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT VIBRA TAMP
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT VIBRA TAMP
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT VIBRA TAMP
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT350083
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT350083
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT350083
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT350083
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT101034C
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT101034C
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT101034C
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT101034C
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
FINISH BLADES F75416
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FINISH BLADES F75416
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FINISH BLADES F75416
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: FINISH BLADES F75416
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
FINISH BLADES F60412
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FINISH BLADES F60412
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FINISH BLADES F60412
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: FINISH BLADES F60412
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
FINISH BLADE F60412P
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FINISH BLADE F60412P
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FINISH BLADE F60412P
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: FINISH BLADE F60412P
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
FLOAT PANS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FLOAT PANS
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - FLOAT PANS
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: FLOAT PANS
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
HVU220-110
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - HVU220-110
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - HVU220-110
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: HVU220-110
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
HDV -25-38-48
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - HDV -25-38-48
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - HDV -25-38-48
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: HDV -25-38-48
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT-45H
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-45H
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-45H
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-45H
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BTHPU
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTHPU
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTHPU
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BTHPU
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BTRP 25-35-50-60
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTRP 25-35-50-60
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTRP 25-35-50-60
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BTRP 25-35-50-60
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BTPV 28-35-45-55-65-75-85-105
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTPV 28-35-45-55-65-75-85-105
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BTPV 28-35-45-55-65-75-85-105
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BTPV 28-35-45-55-65-75-85-105
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT-279S
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-279S
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT-279S
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT-279S
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT406P
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT406P
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT406P
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT406P
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT70BE
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT70BE
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT70BE
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT70BE
Tιμή: Ρωτήστε μας
BETONTROWEL
BT10SWE
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT10SWE
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - BETONTROWEL - BT10SWE
Κατασκευαστής: BETONTROWEL
Μοντέλο: BT10SWE
Tιμή: Ρωτήστε μας